Hãy cùng nhau phát triển!

Concentrix và Webhelp hiện đã hợp nhất thành một công ty, trở thành nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp trải nghiệm khách hàng toàn cầu, nâng cao năng lực về kỹ thuật số, dịch vụ có giá trị cao và giải pháp AI toàn diện.

Các giải pháp của chúng tôi

Hãy xem cách chúng tôi thiết kế, xây dựng và vận hành toàn bộ thế giới CX của các bạn
Các dự án của chúng tôi

Xây dựng nghề nghiệp của bạn

careers-group.png